image for Custobar

Custobar

Tehosta B2C-kauppaa

Käyttötarkoitus

Custobar luo kattavan kokonaiskuvan yrityksen asiakkaista ja heidän toiminnastaan kaikissa kanavissa. Lisäksi työkalulla voidaan helpolla tavalla viestiä personoidusti eri asiakasryhmille. Custobar on erityisesti suunniteltu B2C-kauppaa ajatellen.

Integraation hyödyt

Integraation avulla asiakkaamme kykenevät automatisoimaan arjen asioita, mutta ennen kaikkea Cuuma täydentää asiakkaan CRM-järjestelmää datalla, joka auttaa asiakkaitamme ymmärtämään omaa bisnestään paremmin. Datan avulla on esimerkiksi mahdollista henkilökunnan aktiivisuutta, työtehoja ja listata asiakkaita, joihin tulisi olla yhteydessä pitkän passiivisen ajan vuoksi.

Siirtämällä automaatisoidusti tietoa eri tapahtumien johdosta Cuumasta CRM:ään, syntyy dataa, jonka avulla yritystä voidaan johtaa tehokkaammin. Tuotaessa tietoa Cuumaan, järjestely poistaa inhimillisen erheen mahdollisuuden, asiointi tehostuu ja poistaa käsittelijältä turhia manuaalisia työvaiheita ja säästää näin myös henkilökunnan aikaa.

Yleisimpänä näistä ovat esimerkiksi asiakastietojen tuominen asiakaskohtaamisen yhteydessä käyttäjän silmien eteen ja tapauksen kirjaaminen CRM:ään oikean liidin, mahdollisuuden tai asiakkuuden tietoihin automatisoidusti.

Custobar-integraatiolle ominaista


Custobariin lähetetään tietoa Cuumasta, kun joku soittaa tai asiakkaalle tehdään takaisinsoittoja. Sama myös tiketöintiin, eli Custobariin viedään tieto kun joku lähettää tiketin ja tiketti saadaan valmiiksi. Lisäksi Custobar avautuu kun puheluun vastataan, ja Cuuman yhteystietokortilta voidaan myös käsin avata kyseisen henkilön Custobar-näkymä.

  • Puhelutapaus sisään: Custobar avautuu puheluun vastattaessa. Puhelutapauksesta käsin voi lähettää puheluun laitetut tunnisteet ja viitetekstin Custobariin painikkeella. Taustatietona tulee Custobariin kaikki puhelut, jotka tapahtuvat vaihteessa.
  • Takaisinsoitto: sisältää puhelutapauksen luonnin eventiksi Custobariin.
  • Tiketöinti (sähköpostit): Sender lähettää tikettitapahtumista tiedon Custobariin, kun tiketti luodaan ja suljetaan.