image for Tyytyväisyyskyselyt

Tyytyväisyyskyselyt

Kehitä asiakaskokemusta keräämällä palautteita heti asioinnin jälkeen

Kerää arvokasta dataa asiakaskohtaamisista

Asiakaskohtaamisten yhteydessä voidaan toimittaa kyselyitä, joilla mahdollistetaan asiakastyytyväisyyden, palvelun laadun tai palautteen kerääminen ja mittaaminen. Ulkoisia järjestelmiä voidaan hyödyntää integroimalla, jotta esimerkiksi koko asiakaspolun vaiheiden mittarointi olisi yhtenäistä. Puhelun jälkeen toimitetaan yksilöivä linkki asiakkaalle tekstiviestillä.

Kerättävät tiedot:

  1. Yhteydenoton tyyppi (reklamaatio, tilaukset, laskutus, häiriöt)
  2. Asiakaspalvelija
  3. Jonotusaika ennen vastausta
  4. Puhelun kesto
  5. Puhelutapauksen ID, jotta puhelu voidaan tarvittaessa kuunnella jälkikäteen

Kyselyvälin asettaminen:

Cuuman ratkaisulla voidaan rajoittaa viestien lähetystä eri tavoin, kuten aikaan tai soittomäärään sidottuna, jotta asiakkaat eivät saa liian usein tyytyväisyyskyselyitä. Esimerkiksi kyselyväliksi voidaan asettaa kaksi viikkoa ja kysely voidaan myös jättää automaattisesti lähettämättä, jos puhelu on kestänyt alle 20 sekuntia.

Meille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat

Cuuma varmistaa, että sinulla ja kollegoillasi on käytettävissänne juuri tarpeitanne vastaava palvelukokonaisuus.

image of Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen

Asiakaspalvelupäällikkö

Verkkokauppa.com

Cuuma on säästänyt meiltä merkittävän määrän asiakaspalvelun aikaa

image of Kimmo Laine

Kimmo Laine

Liiketoimintajohtaja

PakuOvelle.com

Meille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat

Lisää tuotteita

Monikanavainen yhteydenpitoalusta

Asiakaspalvelun analyysi

Kuinka paljon yksi asiakaspalvelukohtaaminen yrityksellenne maksaa? Entä miten vastaamatta jääneet puhelut vaikuttavat liikevaihtoonne? Kuinka paljon työkalujen vaihto tehostaisi asiakaspalvelijan työtä, ja monta uutta rekrytointia voisitte jättää tällöin tekemättä?

Puhelinvaihde

Älykäs puhelinvaihde toimii usein yritysten asiakaspalvelun pohjana: sen avulla ohjaat puheluita sekä automatisoit asiakaspalvelun vaiheita ja mittaat palvelun laatua.

Chat

Brändätyllä chatilla toivotat asiakkaasi tervetulleeksi sivustollesi ja tarjoat reaaliaikaisen tavan kysyä lisätietoa.

Some- ja mediaseuranta

Osallistu ajankohtaiseen keskusteluun ja tehosta myyntiä ennakoivalla asiakaspalvelulla.

Tiketöinti

Tehosta palvelupyyntöjen käsittelyä ja mahdollista läpinäkyvä yhteistyö. Lyhyet vasteajat, parempi asiakaskokemus.

Monikanavainen asiakaspalvelu

Contact Center Omni 288€