image for Tiketöinti

Tiketöinti

Tehosta palvelupyyntöjen käsittelyä ja mahdollista läpinäkyvä yhteistyö. Lyhyet vasteajat, parempi asiakaskokemus.

Saumatonta asiakaspalvelua kanavasta riippumatta

Hallitse kaikkien kanavien yhteydenpitoa yhdessä näkymässä. Tiketöinti kokoaa niin puhelin-, chat-, sähköposti- kuin verkkolomakkeen kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt. 

Tiketöimällä kaikki tilaukset, vikailmoitukset tai muut pyynnöt varmistutaan siitä, että ne ohjataan suoraan oikealle henkilölle ja vastausajat ovat lyhyitä. Tikettejä koskevat tiedot päivittyvät keskitetysti, jolloin ei tarvitse pohtia, onko toinen käsittelijä ehtinyt jo reagoida asiaan tai mitä asiakkaan kanssa on aiemmin sovittu. 

Tiketöinnillä voit:

  • Siirtää tikettejä toiselle käsittelijälle, korvamerkata tikettejä, joiden etenemistä haluat seurata ja priorisoida tikettejä kiireellisyyden perusteella.  
  • Asettaa eräpäiviä ja kellonaikoja tiketeille. Jos käsittelijä ei ole hoitanut tikettiä tiettyyn ajankohtaan mennessä, siirtyy se kaikkien nähtäville “erääntyneet”-näkymään.
  • Luoda valmiita viestipohjia, jotka auttavat vastaamaan nopeasti usein esitetyissä kysymyksissä. Viestipohjaa muokkaat helposti tapauksen mukaan.
  • Luoda osastoja. Ohjaa verkkolomakkeen kautta jätetyt tarjouspyynnöt suoraan myynnille ja somehälytykset markkinoinnille. Näin yksittäisen osaston viestikuorma vähenee ja vasteajat lyhenevät.
  • Lisätä tikettikohtaisia tehtäviä kollegalle. Tiketin käsittely vaatii joskus ulkopuolista apua: esimerkiksi tarjouspyynnön tekemiseksi myyjä kaipaa asiantuntija-arviota ohjelmistokehittäjältä. Tarvittavat tiedot täydentyvät suoraan tiketille.
  • Automatisoida viestintää. Luo automaattiset, asiakkaan tai tiketin tiedoilla personoidut kuittausviestit tai ohjaa asiakas tyytyväisyyskyselyyn aina tiketin sulkemisen jälkeen. Voit myös muistuttaa asiakasta vastaamaan avoimiin kysymyksiin, joita tarvitaan asioinnin edistämiseksi tai sulkea pitkään avoimena olleita tikettejä, joihin asiakas ei huomautuksienkaan jälkeen reagoi.
  • Kehittää asiakaspalvelua raportoinnin avulla. Tiketöinnistä voit seurata osastokohtaisesti asiakaspalvelun vasteaikoja, asiakastyytyväisyyttä sekä toistuvia ruuhkapiikkejä. Näin voit resurssoida paremmin ja parantaa käsittelyprosesseja. 
  • Reaaliaikainen seuranta ja tiketin tilat mahdollistavat tilannekatsauksen eri palveluryhmien tämänhetkiseen työtilanteeseen. Näet esimerkiksi, kuinka moni tiketti on kokonaan aloittamatta ja kuinka moni odottaa asiakkaalta lisätietoa, jotta niitä voidaan edistää.
  • Aihetunnisteiden käyttö erityyppisiin tiketteihin. Esimerkiksi ”huolto” tai ”myynti” -aihetunnisteilla voidaan helposti merkitä ja myöhemmin löytää kyseisiin aihealueisiin liittyvät tiketit.

Meille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat

Cuuma varmistaa, että sinulla ja kollegoillasi on käytettävissänne juuri tarpeitanne vastaava palvelukokonaisuus.

image of Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen

Asiakaspalvelupäällikkö

Verkkokauppa.com

Cuuma on säästänyt meiltä merkittävän määrän asiakaspalvelun aikaa

image of Kimmo Laine

Kimmo Laine

Liiketoimintajohtaja

PakuOvelle.com

Cuuman välineillä meillä on paljon parempi mahdollisuus palvella asiakkaita, kun kaikki tieto on yhdessä paikassa

Lisää tuotteita

Monikanavainen yhteydenpitoalusta

Asiakaspalvelun analyysi

Kuinka paljon yksi asiakaspalvelukohtaaminen yrityksellenne maksaa? Entä miten vastaamatta jääneet puhelut vaikuttavat liikevaihtoonne? Kuinka paljon työkalujen vaihto tehostaisi asiakaspalvelijan työtä, ja monta uutta rekrytointia voisitte jättää tällöin tekemättä?

Puhelinvaihde

Älykäs puhelinvaihde toimii usein yritysten asiakaspalvelun pohjana: sen avulla ohjaat puheluita sekä automatisoit asiakaspalvelun vaiheita ja mittaat palvelun laatua.

Chat

Brändätyllä chatilla toivotat asiakkaasi tervetulleeksi sivustollesi ja tarjoat reaaliaikaisen tavan kysyä lisätietoa.

Tyytyväisyyskyselyt

Kehitä asiakaskokemusta keräämällä palautteita heti asioinnin jälkeen

Some- ja mediaseuranta

Osallistu ajankohtaiseen keskusteluun ja tehosta myyntiä ennakoivalla asiakaspalvelulla.

Monikanavainen asiakaspalvelu

Contact Center Omni 288€